Vielse

Før vielsen kan finde sted, skal der udfærdiges en prøvelsesattest.
Dette sker ved henvendelse til bopælskommunen, borger.dk.

En prøvelsesattest kan tidligst udfærdiges 4 måneder før vielsen.
Vielse i kirken aftales med sognepræsten.

Prøvelsesattest samt navn og adresse på to vidner skal afleveres på kirkekontoret.