Vielse

Dato og tidspunkt for vielse i kirken aftales med sognepræsten. I god tid før vielsen mødes man med præsten og aftaler det praktiske vedrørende vielsen. Der er også mulighed for at se kirkerummet før eller i forbindelse med samtalen.

Før vielsen kan finde sted, skal der udfærdiges en prøvelsesattest.
Dette sker ved henvendelse til bopælskommunen, via borger.dk.

En prøvelsesattest kan tidligst udfærdiges 4 måneder før vielsen.

Prøvelsesattest samt navn og adresse på to vidner skal afleveres på kirkekontoret.

Navneændring i forbindelse med en vielse er gratis.