Der er kirkekaffe

i sognegården efter gudstjenesten:

Søndag d. 5. november

Søndag d. 3. december

Søndag d. 1. januar

Søndag d. 4. februar

Søndag d. 11. februar

 

Kirkens Café

har åbent d. 3 søndag i måneden kl. 11.00

Alle er velkomne!

Kontaktpersoner:Bent Knudsen: 2752 5755

John Johansen: 2014 9297

Ryslinge Sogn

Vi synger julen ud

Den 4. januar kl. 19.00 synger vi julen ud. Det gør vi i kirken med læsninger og sang. Efterfølgende byder menighedsrådet på en kop kaffe.

Ryslingemødet

Igen i år er Ryslinge Høj- og Efterskole, Ryslinge Sognekirke, Ryslinge Valgmenighed og Ryslinge Frimenighed gået sammen om at arrangere Ryslingemødet i begyndelsen af januar måned.

I år indledes mødet med gudstjeneste i sognekirken, hvorefter vi på højskolen har inviteret historiker og debattør Uffe Østergaard til at fortælle om sit syn på Europas fremtid. Efter foredraget vil der være operettekoncert med Philippa Cold (sopran) og Jacob Beck (piano).

Tid: Søndag d. 7. januar kl. 13.00-17.30. Kr. 100,- for foredrag, koncert og kaffe.

Sted: Ryslinge Sognekirke, derefter Høj- og efterskolen

13.00: Gudstjeneste i Ryslinge Sognekirke ved Robert B. Hansen

14.30: Kaffe på Ryslinge Høj- og efterskole.

15.00-17.30: Foredrag Uffe Østergaard, derefter musikalsk underholdning.

Tilmelding inden den 3. januar kl. 12.00 til højskolens kontor, Telefon: 62 67 10 20; mail: mail@ryslinge-hojskole.dk

Sangeftermiddage

I det nye år fortsætter vi med rækken af sangeftermiddage, hvor mennesker fra lokalområdet kommer og synger med os og fortæller om sange og musik, som har betydet noget særligt for dem. De nye datoer er; torsdag den 25/1 og 22/2 begge gange kl. 14.30 i sognehuset.

Studiekredsmøder

Studiekredsaftnerne i de fire måneder, dette nummer af kirkebladet dækker, finder sted på følgende datoer: onsdag den 1. november, onsdag den 6. december og onsdag den 3. januar og onsdag den 7 februar. Alle aftener fra kl. 19.30 i sognehuset.

cookie information