Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.
Navnet registreres i CPR.

Navngivning af et barn kan ske
-ved dåb i folkekirken eller et anerkendt trossamfund og aftales med præsten.
-ved anmeldelse til personregisterføreren i barnets bopælssogn.
Oplysninger om navngivning ved anmeldelse findes her: Navngivning

 

Navneændring foretages digitalt på www.borger.dk.