Fødsel / faderskab

Forældre skal kun anmelde fødsel, hvis der ikke har medvirket en jordemoder ved fødslen.

I det tilfælde skal anmeldelsen være kirkekontoret i hænde senest 14 dage efter fødslen.

Ugifte forældre kan indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret.

Blanketten skal udfyldes og signeres senest 14 dage efter barnets fødsel, den kan findes på www.personregistrering.dk og www.borger.dk.