Du er her: 

Stillingsopslag: Graver med kirketjeneste

Ryslinge Sognekirke søger en graver pr. 1. januar 2019. Stillingen er på 37 timer ugentligt.

Graveren har bl.a. følgende opgaver:

·         varetage og være ansvarlig for kirkegårdens vedligeholdelse, gravfæstelser m.m.

·         kirketjeneste ved gudstjenester, kirkelige handlinger og kirkelige aktiviteter

·         udskrivelse af regninger og vedligeholdelse af kirkegårdens kartotek

·         forberedelse og afholdelse af kirkekaffe

·         renholdelse af kirken og sognehuset

·         renholdelse af præstegårdshaven

Vi forventer, at du:

·         er loyal og imødekommende, da du ofte er kirkens ansigt udadtil og vil møde mennesker i glæde og sorg

·         har naturlig respekt for kirken og dens brugere

·         kan holde orden ude og inde

·         kan tilrettelægge arbejdet selvstændigt

·         er fortrolig med edb på brugerniveau

Ryslinge Sogn har ca. 2.300 indbyggere. Sognet er kendetegnet ved, at der udover folkekirken også er en valgmenighed og en frimenighed.

Kirkegården er en blanding af en traditionel kirkegård og en mere åben del med enkelte gravsteder, desuden mange spændende træer og buske. Maskinparken til kirkegården er tidssvarende og kirken har installeret automatisk ringeanlæg.

Der er 4 ansatte ved sognekirken.

Der er ikke medhjælpstimer til stillingen

Kirken er beliggende Højskolevej, 5856 Ryslinge.

Ansættelsen er omfattet af fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentlig Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Finansministeriet og Forbundet af kirke- og kirkegårdsansatte med tilhørende protokollat for gravere.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Nuværende tjenestemandsansatte gravere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelses start, hvis den ikke er gennemført.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 1, da der ikke er krav om gartnerisk uddannelse. Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.694,90 kr. – 345.186,41 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtigelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 11.932,21 kr. (nutidskroner).

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til medlem af menighedsrådet Bent Knudsen på telefon 2752 5755 efter kl. 17 eller mail 7767@sogn.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til menighedsrådet på mail til 7767@sogn.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 20. november 2018 kl. 12.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. og 27. november 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Del dette: