Menighedsrådsvalg 2020

2020 er valgår i kirken!

Den 1. januar i år trådte en lov om valg til menighedsråd i kraft, og i den er der 2 vigtige datoer:

 

Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00 i sognegården: NB DETTE MØDE ER UDSAT TIL AUGUST MÅNED.

Det årlige menighedsmøde og orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg.

På mødet vil menighedsrådet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, de kommende års opgaver, redegøre for sidste års regnskab og det kommende års budget.

Derefter vil blive orienteret om regler for valg til menighedsråd, datoer, tidsfrister og antallet af kandidater, der skal vælges m.m.

 

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 i sognegården:

Valgforsamling hvor menighedsrådets medlemmer vælges. På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, og der vil være mulighed for debat. Derefter afholdes en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.

Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet. Loven muliggør dog stadig, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg i sognet, hvis der indleveres endnu en liste med kandidater og stillere.

 

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte menighedsrådet formand, Bent Knudsen på menighedsrådets mail eller på telefon 2852 5755.