Menighedsrådsvalg 2020

2020 er valgår i folkekirken!

Menighedsrådet er en af de vigtigste organer i folkekirken.

Det er menighedsrådet der i samarbejde med præsten er med til at definerer hvordan den lokale kirke skal drives.
Hvad skal den udbyde af aktiviteter?
Hvad vil vi gerne kendes for?
Skal kirken snart kalkes?
Har vores personale det godt og har de gode rammer?
Kan vi forestille os en by uden en kirke?

Alle disse spørgsmål og mange flere er gode grunde til hvorfor du måske skal overveje at stille op og tage en tørn i rådet?

Husk at, erfaring er ikke altid noget man har, men det er noget man får. Der kræves ikke særlige kompetencer for at være med, men det du kan, er måske netop noget et råd kan få glæde af?

Der er der 2 vigtige datoer at være opmærksom på:

Onsdag den 12. august kl. 19.00 i sognegården 

Det årlige menighedsmøde og orienteringsmøde om det kommende menighedsrådsvalg.

På mødet vil menighedsrådet orientere om arbejdet i den forløbne funktionsperiode, de kommende års opgaver, redegøre for sidste års regnskab og det kommende års budget.

Derefter vil blive orienteret om regler for valg til menighedsråd, datoer, tidsfrister og antallet af kandidater, der skal vælges m.m.

Tirsdag d. 15. september kl. 19.00 i sognegården:  

Valgforsamling hvor menighedsrådets medlemmer vælges.

På dette møde opstilles kandidater. Kandidaterne præsenterer sig, og der vil være mulighed for debat.

Derefter afholdes en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater.

Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er valgt til menighedsrådet.

Loven muliggør dog stadig, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg i sognet, hvis der indleveres endnu en liste med kandidater og stillere.

Så kom og vær med – det er måske noget for dig?

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontaktemenighedsrådet formand, Bent Knudsen på menighedsrådets mail eller på telefon 2752 5755.