Sognepræst:
Stillingen er vakant

Organist:
Per Hansen
Tarupvej 15
5750 Ringe
Tlf. 6598 2109
percarstenhansen@gmail.com

Graver:
Jon Reffelt
Højskolevej 2A
5856 Ryslinge,
Tlf. 6267 1082 / 9243 6105

Kirkesanger:
Heidi Daugaard-Eriksen
Toftevej 23
5792 Årslev
tlf. 61679869
h_daugaard@hotmail.com

Gravermedhjælper:
Lene Pedersen
Skovkrogen 1
5856 Ryslinge
pedersenlene@live.dk


Regnskabsfører:

Jens Jørgen Uhd Jepsen
Tyttebærvænget 9
5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1481
uhd1@youmail.dk