KIRKETÅRN OG KIRKEKLOKKE
Hvornår tårnet er opført, findes der ingen sikre beviser for. Opgangen til tårnet er venstredrejet, så de, der går op i tårnet, må holde fast med højre hånd. Optrængende fjender har således måttet føre sværdet i venstre hånd og har dermed haft et handicap overfor eventuelle forsvarere i tårnet.
Da St. Anna Kapel i Lørup i slutningen af 1500 tallet var blevet revet ned, blev dets klokke flyttet til Ryslinge kirke og ophængt i tårnet. Denne klokke måtte senere afleveres til krigsbrug.
Den nuværende klokke, der blev omstøbt i 1715, bærer følgende indskrift:
ANNO 1715 ER DENNE KLOKKE OMSTØBT OG BEKOSTET AF RIBORG HELVIG, BARONESSE AF HOLK, FRUE, OBERSTINDE VON AHLEFELDT TIL NORDSKOV (kirketiendeejer).

Kirkeklokken ringer morgen og aften, ved gudstjenester, kirkelige handlinger og højtider, som beskrevet i Ringeregulativet.

GRAVMINDE.
Ved døren til tårnopgangen findes et ejendommeligt gravminde af sandsten indemuret i kirketårnet. Indskriften er nu næsten ulæselig på grund af stenens forvitring. Foroven ses en bikube og en fugl med sine 11 unger, hvoraf nogle er døde, idet de hænger med hoved og vinger. Gravmælet er af Isach Briand (død 1832) til Krumstrup sat over hustruen Maren Anne Margrethe Bergen, som han ved dette mindesmærke priser for flid og frugtbarhed.