Du er her: 

Flere af disse kvadre, hvoraf nogle er udsmykket med fint udhuggede arkadefriser, er senere genanvendt og kan ses især i kirkens østgavl. Her findes også to udhuggede mandehoveder, hvoraf særlig det ene er særdeles velbevaret og vidner om en høj alder - fra grænsen mellem vikingetid og middelalder.

Kirken er senere blevet ombygget og udvidet i sidste halvdel af 1400-tallet. Da blev kirken ombygget i gotisk stil, og det flade bjælkeloft afløst af hvælvinger. Formentlig engang i 1500-tallet er tårnet med det nuværende våbenhus blevet tilbygget.
Så sent som i 1844 blev der på foranledning af den daværende kirketiendeejer, Chr. Sehested Juul til Ravnholt, tilbygget en korsarm mod nord med kamtakket gavl, og pladsen i kirken blev betragteligt udvidet.
Dette fik snart en stor betydning, da Vilhelm Birkedal i 1849 blev sognepræst og efterhånden samlede en stor menighed.


Ryslinge Sogn består i dag af ca. 2400 indbyggere og har foruden sognemenigheden både en valgmenighed og en frimenighed - med rødder i den grundtvigske vækkelse.