Du er her: 

De enkelte apostelfigurer


Simon med tilnavnet Peter ”klippe”, jf. Mattæus kap. 16,16–19
Attribut: "Himmeriges nøgle".
Apostlenes leder.
Iflg. katolsk tradition Roms første biskop(pave)
Led martyrdøden i Rom under kejser Nero.

 

Andreas bror til Simon Peter.
Attribut: X kors (“Andreaskors”),
hvorpå han iflg. overleveringen blev korsfæstet.

Jakob den ældre var sammen med Johannes "Zebedæus' sønner".
Iflg. Apostlenes gerninger kap. 12 v. 1 – 2 var han den første martyr blandt apostlene, idet han blev halshugget i Jerusalem  år 44.
Iflg. en sen tradition havde han missioneret i Spanien, hvortil hans lig blev bragt, og hvor hans jordiske rester opbevares i Santiago de Compostella, som blev et populært pilgrimsmål.
Attribut: Bredskygget hat (evt. med muslingeskal) samt vandringsstav (pilgrimsudstyr) 

 

Bartholomæus måske identisk med Nathanael jf. Johs. ev. kap. 1
Han led iflg. en tradition martyrdøden i Armenien ved at blive flået levende.
Attribut: Slagtekniv.

 

Jakob den yngre. Alfæus' søn.
Iflg. en overlevering skal han være blevet slået til døde med valkestokke.
Attribut: Valkestok.

Thomas ”tvivleren” (Johs. ev. kap. 20)
Også kaldet "Didymos" (tvilling)
Iflg. gammel tradition skal han have bragt evangeliet helt til Indien, hvor der stadigvæk findes en gammel kristen menighed, kaldet "Thomas-kristne".
Attribut: Vinkelmål – idet han iflg. en overlevering skal have været bygmester for en indisk fyrste.

 

Paulus var ikke med blandt de 12 apostle, men kom efter sin omvendelse med i Apostelkredsen. (Jfr. Apg. kap. 9ff)
Attribut: "Sværd" - som tegn på romersk statsborgerskab. 
Iflg. overleveringen blev han halshugget i Rom.

 

Simon med tilnavn ”Zeloten” (den nidkære).
Attribut: Sav.
Iflg. overlevering døde han i Persien ved at blive savet igennem.

Johannes evangelist fremstilles traditionelt som en skægløs yngling.
Står som forfatter til Johannes-evangeliet, tre breve samt Johannes Åbenbaring.
Død omkring år 100 i Efesos.
Attribut: Kalk (bæger).
Iflg. en overlevering skal han engang på mirakuløs vis have overlevet et bæger med gift.

 

Mattæus evangelist – identisk med tolderen Levi fra Markus og Lukas. 
Skal have lidt martyrdøden i Etiopien.
Attribut: Hellebard.

 

Filip fra Bethsaida (Johs. ev. kap. 1).
Dåb af den etiopiske hofmand (Apostlenes gerninger, kap. 8)
Iflg. traditionen prædikede han i Frygien og blev korsfæstet der.
Attribut: Korsstav (T kors)

 

Matthias iflg. Apostlenes gerninger kap. 1 valgt som efterfølger i apostelkredsen i stedet for Judas Iskariot. Attribut: Økse, idet han iflg. en tradition skal være blevet halshugget med en økse.