Ryslinge Sogn

Kirkekontoret

Sognepræst:

Robert Bonde Hansen

Kontor:

Højskolevej 2, 5856 Ryslinge

Tlf. 6267 1077       

Mail: rbha@km.dk 

Træffes efter aftale, mandag lukket.

Praktiske oplysninger om:

Navngivning/ dåb:
Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.
Navnet registreres i CPR.
Navngivning af et barn kan ske
-ved dåb i folkekirken eller et anerkendt trossamfund og aftales med præsten.
-ved anmeldelse til personregisterføreren i barnets bopælssogn.
Oplysninger om navngivning ved anmeldelse findes her: Navngivning

 

Konfirmation:
I Ryslinge Sognekirke er der konfirmation 1. søndag efter påske.

I de tre kommende år er datoen for konfirmation:

8. april 2018 - 28. april 2019 -

Indskrivning til konfirmation foregår ved at udfylde tilmeldingsblanketten, der pr. 1. Juni vil være tilgængelig på sognets hjemmeside og aflevere denne enten personligt eller via post til sognepræsten. Af hensyn til planlægningen af undervisningen og materialeindkøb beder vi om at tilmeldingsblanketten er afleveret senest d. 1. august.

 

Vielse:
Før vielsen kan finde sted, skal der udfærdiges en prøvelsesattest.
Dette sker ved henvendelse til bopælskommunen. En prøvelsesattest må max. være 4 måneder gammel på vielsesdagen.

Vielse i kirken aftales med sognepræsten. Prøvelsesattest samt navn og adresse på to vidner afleveres på kirkekontoret.

 

Dødsfald/begravelse:
Når en person dør, skal de pårørende anmelde begravelse/ligbrænding til begravelsesmyndigheden, det vil sige sognepræsten eller kirkekontoret i det sogn, hvor den afdøde havde bopæl.

Begravelse/bisættelse aftales med sognepræsten.
Aftale om gravsted sker ved henvendelse til kirkegårdskontoret/graveren.

Flere oplysninger findes her: Dødsfald og begravelse

 

Kirkeklokkerne: Ringeregulativ

cookie information