Gravsteder

På de fleste kirkegårde er det muligt at vælge mellem forskellige typer af gravsteder.

På Ryslinge kirkegård er der kistegravsteder af forskellig størrelse, urnegravsteder, samt urnenedsættelse i fællesplæne med eller uden gravplade.
Når der skal vælges gravsted, så spørg graveren om de forskellige typer af gravsteder. 

Prisen for erhvervelse af gravsted er afhængig af hvilken type gravsted, man vælger, og af fredningsperiodens længde.

De aktuelle priser fås ved henvendelse til graveren.

Vedligeholdelse:

Et gravsted skal vedligeholdes. Det kan de pårørende vælge at gøre selv, når det drejer sig om et almindeligt kistegravsted eller urnegravsted.

Mange vælger dog imidlertid at indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse.
Der kan mod betaling af et engangsbeløb indgås aftale om vedligeholdelse i hele brugs- eller fredningsperioden.
Der kan også løbende træffes aftale med graveren om vedligeholdelse. Hvis det sker, vil kirkegården normalt opkræve betaling én gang årligt.
Bed om at få oplyst priserne for de forskellige muligheder for vedligeholdelse, grandækning og beplantninger.

Hvis begravelsen sker i et fælles gravsted, er det obligatorisk, at der skal betales for vedligeholdelse med et engangsbeløb, som dækker hele fredningsperioden. Ved begravelse i fællesgrav er der også meget begrænsede muligheder for individuelle valg af gravplade og udsmykning.