Ryslinge Sogn

Ryslinge Kirkegård


Ryslinge Sogns Kirkegård
Kirkegårdskontoret
Højskolevej 2A, 5856 Ryslinge
Graver:  Bjarke Pedersen
Tlf. 62 67 10 82
Kontortid kl. 11-12 undtagen mandag
E- mail: bjarke.ryslinge-kirkegaard@mail.dk

 

 

Gravsteder

 

På de fleste kirkegårde er det muligt at vælge mellem forskellige typer af gravsteder.

På Ryslinge kirkegård er der kistegravsteder af forskellig størrelse, urnegravsteder, samt urnenedsættelse i fællesplæne med eller uden gravplade.
Når der skal vælges gravsted, så spørg graveren om de forskellige typer af gravsteder.

 

Prisen for erhvervelse af gravsted er afhængig af hvilken type gravsted, man vælger, og af fredningsperiodens længde.

Den aktuelle prisliste findes her: Priser 2017

Der kan være enkelte særtilfælde som ikke er medtaget på listen, man kan i så fald kontakte graveren.

Vedligeholdelse

Et gravsted skal vedligeholdes. Det kan de pårørende vælge at gøre selv, når det drejer sig om et almindeligt kistegravsted eller urnegravsted.
Mange vælger dog imidlertid at indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse.
Der kan mod betaling af et engangsbeløb indgås aftale om vedligeholdelse i hele brugs- eller fredningsperioden.
Der kan også løbende træffes aftale med graveren om vedligeholdelse. Hvis det sker, vil kirkegården normalt opkræve betaling én gang årligt. Bed om at få oplyst priserne for de forskellige muligheder for vedligeholdelse, grandækning og beplantninger.

Hvis begravelsen sker i et fælles gravsted, er det obligatorisk, at der skal betales for vedligeholdelse med et engangsbeløb, som dækker hele fredningsperioden. Ved begravelse i fællesgrav er der også meget begrænsede muligheder for individuelle valg af gravplade og udsmykning.

Kirkegårdsvedtægter

Reglerne for udsmykning og beplantning af gravsteder m.m. kan være forskellige fra kirkegård til kirkegård.
Der kan også være forskel på, hvad der er tilladt på de enkelte afsnit af kirkegården, samt på de forskellige gravstedstyper.
Det er derfor en god ide´ at bede om at se et eksemplar af kirkegårdsvedtægten, inden man beslutter sig for at indkøbe materialer til anlæg af gravsted. Det vil også være en hjælp at rådføre sig med graveren på stedet for at få råd om almindelig praksis på kirkegården.
I kirkegårdsvedtægten kan man se de almindelige ordensregler og bestemmelser, der gælder for kirkegården.
Det er menighedsrådet der, med provstiets godkendelse, beslutter hvilke regler, der skal være.  Kirkegårdsvedtægten skal i øvrigt også indeholde de forskellige takster, som skal betales for brugsret til gravstedet, vedligeholdelse, m.m.
Kirkegårdsvedtægten er tilgængelig på kirkegårdens kontor i åbningstiden, samt her: Vedtægter

Kirkegårdens træer og buske

I de senere år er der nedlagt mange større gravsteder på kirkegården,
dette har medført større områder med friareal.
Da kirkegården, foruden at være begravelsesplads, også er et yndet sted for besøgende at færdes, er der grundet de større friarealer, de senere år blevet plantet en del buske og træer på nedlagte grave.
Ikke mindst for at bevare alsidigheden i beplantningen, men også for at give besøgende en oplevelse ved at færdes i rekreative områder med en oplevelse af frodighed på alle årstider.
Hermed får kirkegården, ud over rent praktisk at være begravelsesplads, også ved sit mere varierede præg af beplantning en stor mulighed for at præsentere noget af det store udvalg af træer og buske, som vi ellers ikke alle kender til.

cookie information