Du er her: 

Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt

Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
                                                                   – Prædikerens Bog kapitel 3 vers 1

Dette nummer af kirkebladet dækker julen, og i den anledning er det vistnok meget brugt at hovedartiklen i landets kirkeblade handler om julen, og hvad der skete i Bethlehem for godt to tusinde år siden.
Det vil jeg ikke gøre i år. Juletiden er identisk med adventstiden, hvor det gamle kirkeår rinder ud og et nyt begynder. Det samme gør min tid i Ryslinge. Pr. 1. november tiltræder jeg stillingen som sognepræst i Rise sogn i Sønderjylland. Når dette kirkeblad udkommer vil jeg således være fratrådt stillingen som sognepræst i Ryslinge.
I den forbindelse vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for de næsten syv år, som min hustru Pernille og jeg har haft i Ryslinge. Min fratræden skyldes ikke utilfredshed med de gode mennesker i sognet eller nogen form for udestående menighedsrådet eller andre, men er begrundet i en række personlige forhold.
I de sidste syv år har min hustru og jeg haft den glæde på egen krop at opleve det højt besungne og med rette berømte fynske lune og den særlige fynske imødekommenhed. Derfor skal der også lyde en stor tak til alle de mennesker, som har været med til at gøre tiden på Fyn uforglemmelig og til et positivt kapitel i tilværelsen, såvel medarbejdere ved kirken, organist og kirkesanger og gravere og gravermedhjælper, menighedsrådet og sidst men ikke mindst menigheden.
Sammen med ønsket om en god jul og et lykkebringende nytår, vil jeg også viderebringe håbet om at Ryslinge fremadrettet må være hvis ikke Danmarks mest sammentømrede så dog en af de mest levende fællesskaber i landet.
/ sognepræst Robert B. Hansen