Der er kirkekaffe

i sognegården efter gudstjenesten:

Søndag d. 3. september

Søndag d. 1. oktober 

Søndag d. 5. november

 

 

Ryslinge Sogn

KIRKEBLADET

Ryslinge sogns kirkeblad udkommer ikke i perioden sep.-okt. 2017, idet kirkebladets udgivelsesdatoer omlægges. Vi regner med at det nye kirkeblad kommer omkring 1. november.

Gudstjenestetider/ arrangementer kan findes under Kalender. 

 

Ryslinge Sogn arrangementer september-oktober:

 

  • Studiekreds d. 6. september og 4. oktober begge aftener kl. 19.30. Vi læser for indeværende Hebræerbrevet fra Det Nye Testamente og taler om, hvad vi har læst.

 

  • Høstgudstjeneste d. 17. september kl. 10.00 med efterfølgende fællesfrokost i sognehuset. Deltagelse er gratis, men vi beder om tilmelding senest onsdag d. 13. september kl. 12.00. Dagens kollekt går til Dansk Armeniermission (http://armenien.dk/).

 

  • Sangeftermiddage d. 28. september og 26. oktober kl. 14.30, hvor forskellige folk fra lokalområdet vil komme og præsentere sange og salmer, som vi vil synge sammen

 

  • Allehelgensgudstjeneste d. 5. november kl. 15.00 med erindring af de fra sognet, der er døde i årets løb. Efter gudstjenesten er der kaffe i sognegården, og man kan få et lys, som kan tændes på kirkegården.

 

  • Koncert i kirken ved musikskolen 9. november kl. 19.00; musikskolens elever optræder med et potpourri af musikalske indslag.
cookie information