Ryslinge Sogn

500 året for Luther

I 2017 er det 500 år siden Martin Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg og dermed indledte det, der sidenhen blev til reformationen. Med sine tanker om menneskets totale afhængighed af Guds nåde, og troen på at enhver skal tjene Gud i kald og stand i sit daglige virke, har reformationen spillet en rolle lige siden i og udenfor Danmark. Dette markeres landet over.

Den 23. februar 2017 kl. 18.30 arrangerer Ryslinge sognekirke en aften, hvor menighedsrådet inviterer til aftensmad med retter inspireret af datidens kost. Aftenen vil desuden byde på fællessang af Luthersalmer og oplæg om Luthers tanker belyst ud fra historien.

Deltagelse i arrangementet er gratis, men af hensyn til planlægning beder vi om tilmelding senest den 16. februar til Sognepræst Robert Hansen, Tlf: 6267 1077 eller mail: rbha@km.dk

 

 

Fastelavn

Også i 2017 vil der, traditionen tro, være et arrangement i forbindelse med gudstjenesten Fastelavns søndag, som i dette kirkeår falder den 26. februar.

Gudstjenesten finder som vanligt sted klokken 10.00, og umiddelbart efter at den er slut, inviterer menighedsrådet til tøndeslagning foran den tidligere præstebolig.

Bagefter bliver der budt på fastelavnsboller, varm kakao, saftevand og kaffe/te i sognegården.

Det er vigtigt at huske, at det selvfølgelig forventes, at man er fantasifuldt klædt ud, når katten skal slås af tønden!

Vi glæder os til at se jer.

Menighedsrådet

Fællesspisning skærtorsdag kl. 18.00

Skærtorsdag d. 13. april er der umiddelbart efter gudstjenesten kl. 17.00 mulighed for at deltage i fællesspisning i sognegården, hvor vi steger lammekøller i anledning af påsken. Alle er velkomne.

Tilmelding senest søndag d. 2. april til John Klit Johannsen tlf. 2014 9297

 

 

Foredrag d. 9. maj kl. 19:30

Omvendelse og Romerrigets kristning v. Jakob Engberg

Hvordan og hvorfor blev Romerriget i løbet af godt 350 år kristnet i den betydning, at flertallet af rigets indbyggere blev kristne og kirken den dominerende kulturelle institution i riget?

Skyldtes det en krise i antik religion, som kristendommen kunne udnytte, eller var det religiøse liv dynamisk, således at vi må undersøge et samspil af mange årsager til kristendommens succes?

Skyldtes det i dobbelt forstand en kristning fra oven i form af en koordineret og professionaliseret kristen missionsindsats og Kejser Konstantins omvendelse til kristendommen og den efterfølgende favorisering af kirken, eller skyldtes det enkeltomvendelser i bestående netværk, som var relativt uafhængige af politiske omskiftelser?

Friluftsgudstjeneste i Herringe

2. pinsedag d. 5. juni kl. 14.00

Friluftsgudstjeneste med folkemusik, læsninger på forskellige sprog, børnekor og kagebord.
Kom til provstiets fælles pinsegudstjeneste i det fri. I år handler gudstjenesten om forskellige sprog og forståelse på tværs.
Gudstjenesten holdes på sportspladsen i Herringe, Rudmevej 36.
Medbring gerne tæppe eller stol. Parkering ved siden af sportspladsen eller (lidt længere væk) ved Herringe kirke/præstegården. Efter gudstjenesten er der stort kagebord.
Man kan tilmelde en kage til Kamille Nygård (kany@km.dk) senest d. 1/6. Priser uddeles til bedste kager. Man medbringer selv kaffe, te eller vand.

cookie information