Der er kirkekaffe:

 Søndag d. 5. marts, søndag d. 2. april og søndag d. 7. maj i sognegården efter gudstjenesten.

 

Kirkens Café

har åbent næste gang søndag d. 21. maj kl. 11.00. Alle er velkomne!

Ryslinge Sogn

Foredrag d. 9. maj kl. 19:30

Omvendelse og Romerrigets kristning v. Jakob Engberg

Hvordan og hvorfor blev Romerriget i løbet af godt 350 år kristnet i den betydning, at flertallet af rigets indbyggere blev kristne og kirken den dominerende kulturelle institution i riget?

Skyldtes det en krise i antik religion, som kristendommen kunne udnytte, eller var det religiøse liv dynamisk, således at vi må undersøge et samspil af mange årsager til kristendommens succes?

Skyldtes det i dobbelt forstand en kristning fra oven i form af en koordineret og professionaliseret kristen missionsindsats og Kejser Konstantins omvendelse til kristendommen og den efterfølgende favorisering af kirken, eller skyldtes det enkeltomvendelser i bestående netværk, som var relativt uafhængige af politiske omskiftelser?

Friluftsgudstjeneste i Herringe

2. pinsedag d. 5. juni kl. 14.00

Friluftsgudstjeneste med folkemusik, læsninger på forskellige sprog, børnekor og kagebord.


Kom til provstiets fælles pinsegudstjeneste i det fri.

I år handler gudstjenesten om forskellige sprog og forståelse på tværs.

Gudstjenesten holdes på sportspladsen i Herringe, Rudmevej 36. Parkering ved siden af sportspladsen eller (lidt længere væk) ved Herringe kirke/præstegården.

Efter gudstjenesten er der stort kagebord. Man kan tilmelde en kage til Kamille Nygård (kany@km.dk) senest d. 1/6. Priser uddeles til bedste kager.

Man medbringer selv kaffe, te eller vand og tæppe eller stol.

cookie information