Ryslinge Sogn

Fællesspisning skærtorsdag kl. 18.00

Skærtorsdag d. 13. april er der umiddelbart efter gudstjenesten kl. 17.00 mulighed for at deltage i fællesspisning i sognegården, hvor vi steger lammekøller i anledning af påsken. Alle er velkomne.

Tilmelding senest søndag d. 2. april til John Klit Johannsen tlf. 2014 9297

 

Foredrag d. 9. maj kl. 19:30

Omvendelse og Romerrigets kristning v. Jakob Engberg

Hvordan og hvorfor blev Romerriget i løbet af godt 350 år kristnet i den betydning, at flertallet af rigets indbyggere blev kristne og kirken den dominerende kulturelle institution i riget?

Skyldtes det en krise i antik religion, som kristendommen kunne udnytte, eller var det religiøse liv dynamisk, således at vi må undersøge et samspil af mange årsager til kristendommens succes?

Skyldtes det i dobbelt forstand en kristning fra oven i form af en koordineret og professionaliseret kristen missionsindsats og Kejser Konstantins omvendelse til kristendommen og den efterfølgende favorisering af kirken, eller skyldtes det enkeltomvendelser i bestående netværk, som var relativt uafhængige af politiske omskiftelser?

Friluftsgudstjeneste i Herringe

2. pinsedag d. 5. juni kl. 14.00

Friluftsgudstjeneste med folkemusik, læsninger på forskellige sprog, børnekor og kagebord.
Kom til provstiets fælles pinsegudstjeneste i det fri. I år handler gudstjenesten om forskellige sprog og forståelse på tværs.
Gudstjenesten holdes på sportspladsen i Herringe, Rudmevej 36.
Medbring gerne tæppe eller stol. Parkering ved siden af sportspladsen eller (lidt længere væk) ved Herringe kirke/præstegården. Efter gudstjenesten er der stort kagebord.
Man kan tilmelde en kage til Kamille Nygård (kany@km.dk) senest d. 1/6. Priser uddeles til bedste kager. Man medbringer selv kaffe, te eller vand.

cookie information