Der er kirkekaffe:

2. oktober og 6. november.

 

 

Café Dannebrog

Folkekirkens tilbud til dig som har lyst til at mødes med andre mennesker.

Vi byder på en kop kaffe/the, vi snakker, spiller spil og synger en sang eller hvad vi har lyst til.

Vi mødes i konfirmandstuen Højskolevej 2, Ryslinge kl. 19.00.

Mandag den 10. oktober / AFLYST

Mandag den 24. oktober

Ryslinge Sogn

ALLEHELGEN

ALLE HELGENS DAG

Søndag den 6. november er det Alle Helgens dag.

Gudstjenesten er derfor som vanligt flyttet til om eftermiddagen kl. 16.00.

November måneds kirkekaffe efter gudstjenesten er henlagt til våbenhuset, og hvis man ønsker det, vil man efterfølgende kunne sætte tændte lys på gravene på kirkegården. Dette har i årevis været en tradition i Ryslinge sogn – en smuk skik, der på mere en én måde tænder lys i det tiltagende vintermørke og indvarsler den kommende kirkehøjtid.

Martin A. Hansen – aften

Unge og for den sags skyld også yngre menneskers kendskab til forfatteren Martin A. Hansen (1909-55) og hans litterære produktion er i vore dage sjældent særlig indgående. Dette er der nu lejlighed til at få rådet bod på.

Torsdag den 24. november kl. 19.30 indbyder menighedsrådet til en foredragsaften, hvor Kaj Axel Jensen kommer og fortælle om Martin A. Hansens liv og forfatterskab og påviser nogle væsentlige temaer i det.

Kaj Axel Jensen er cand.mag. i nordisk litteratur og sprog og almen lingvistik, aktiv i Landsforeningen Martin A. Hansen, samt formand for Brenderup-Indslev kirkes menighedsråd.

Kaj Axel Jensen giver forfatteraftenen følgende lille introduktion med på vejen: »I 40’erne og i 50’erne var Martin A. Hansen en af landets førende forfattere og kulturpersonligheder. En klippevæg, som alle spillede op ad. Hans forfatterskab regnes for et af de væsentligste i det 20. århundredes danske litteratur. I 60’erne blev hans forfatterskab imidlertid udsat for et ideologisk kulturradikalt korstog, der dels bekæmpede det og dels prøvede at tie det ihjel. Dette blev i 70’erne fulgt op af et voldsomt angreb fra universitetsmarxisternes side. De prøvede at reducere forfatterskabet til noget værdiløst og reaktionært – et forsøg på at fastholde anakronistiske bevidsthedsformer.

Men Martin A. Hansens forfatterskab overlevede, bl.a. i sognegårde, forsamlingshuse og kirkehøjskoler, og i de sidste 10-15 år er forfatterskabet »genopdaget«, hvilket har medført fornyet forskning og udgivelser i en sådan grad, at det i dag står som et af de mest studerede og omtalte på litteraturens område.«

Arrangementet finder sted i Ryslinge Sognekirkes konfirmandstue, og der er gratis entré.

cookie information